Yurtdışı Fuar Hibeleri


2013 Yılı Yurtdışı Fuarlarına katılım yapan firmalara harcamalarının %50’sini hibe olarak almalarını tavsiye ediyoruz.  Danışmanlık için Müşavirliğimi arayınız. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ Destek Amacı: Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının yurtdışı fuarlara iştiraklerine ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının ilgili tebliğde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde karşılanmasıdır….