TÜBİTAK 1512 – GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI 2014 YILI ÇAĞRI DUYURUSU


TÜBİTAK, girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikliistihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasındanpazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi veuluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilenbaşlangıç firmalarının oluşturulması amacıyla 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 2014 yılıçağrısına çıkmaktadır   http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1512-cagri-duyurusu-240414.pdf