Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı açılıyor


Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında KOBİ’lere makine teçhizatı, kredi faizi ve işletme desteği olmak üzere 3 başlıkta destek verilecek.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından açıklanan destek programı hakkında önemli bilgiler aşağıda sıralanmaktadır: · Küçük ölçekli işletmelere 5 Milyon TL’ye kadar, orta ölçekli işletmelere 4 Milyon TL’ye kadar, büyük ölçekli işletmelere ise 2 Milyon…