Teknokentte yer alan şirkette çalışma şekilleri


Teknokentte yer alan şirkette çalışma şekilleri TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası: 4691 Madde Personel MADDE 7 – (Değişik : 2/3/2011 – 6170/4 md.) Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bölgelerde 4875 sayılı Kanun, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve…