Teknogirişimcilere Özyeğin Üniversitesinden Erasmus Çağrısı


Erasmus for Young Entrepreneurs A cross-border exchange programme funded by the EU between new and experienced entrepreneurs across Europe. What is ERASMUS for Young Entrepreneurs about? The exchange programme ERASMUS for Young Entrepreneurs connects aspiring, new and experienced entrepreneurs across Europe. Participants benefit from the mutual exchange of knowledge and experience and gain access to…

5746 Kanunda Hibelerin Kaydı


5746 Sayılı Kanun’a göre Sanayi Bakanlığı ve/veya TÜBİTAK gibi kurumlar tarafından sağlanan hibe ve yardımların (nakit desteklerin) özel bir fon hesabına alınması ve 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir hesaba nakledilmemesi veya işletmeden çekilmemesi gerekmektedir.

2015 YILI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI SONUÇLARI


5746 SAYILI KANIN KAPSAMINDA 2015 YILI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI SONUCUNDA DESTEKLENMEYE DEĞER BULUNAN TEKNOGİRİŞİMCİLER Listesi yayınlandı. Liste http://sagm.sanayi.gov.tr/userfiles/file/2015_YILI_TGSD_SONUC.pdf  İlgili yazılar: teknogirişim şirket kuruluşunda dikkat edilecek husular teknogirişim

teknogirişim şirket kuruluşunda dikkat edilecek husular


Teknogirişimciler, Bakanlıktan elinize yazı geldikten sonra kendi aranızda veya çevrenizdeki tecrübeli kişilerle şunları konuşmadan işe başlamayın, –          Şirket mi, şahıs işletmesi mi? –          Şirket tek ortaklı mı çok ortaklı mı? –          Şirket müdürünün süresi nasıl belirlendi? –          Şirket sahibinin sosyal güvenliği, Bağkur uygulamaları nasıl olacak. 4/a 4/b sigortalılıklarını tam olarak kavradık mı? –          Şirket müdürü…