Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenliği


Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenliği | Emiray Filiz Yalçın | 07/04/2014 alınıdır: Emiray Filiz Yalçın, SMMM | Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Müdürü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2013 verilerine istinaden Türkiye de faal ticaret şirketi sayısı 2013 yılında, yaklaşık bir milyon beş yüz kırk üç bin civarındadır. Bu şirketlerin %37 si şahıs şirketi, %51’i limited…