Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Başladı


Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Başladı İş kazaları  sonucu sigortalı, çalışma gücünün %10 un dan fazlasını kaybetmişse konu incelenmek üzere SGK denetim elamanına intikal etmekte ve konunun iş kazası olup olmadığı, iş kazası ise kazanın oluşumunda kusurun kimlere ait olduğu tespit edilmektedir. İş kazası dolayısıyla SGK tarafından yapılan harcamalar, kusur nispetinde işveren ve üçüncü kişilere rücu…