2014 KOSGEB KOBİ Beyannamesi


KOSGEB KOBİ Beyannamesi Her Yıl Yeniden Doldurulmalıdır. KOSGEB den desteklerinden yararlanabilmeniz için “KOBİ Beyannamesi” formunu ve eklerini internet ortamında doldurarak çıktısını alıp kaşeli ve imzalı olarak istenen belgeler ile birlikte bağlı olduğunuz KOSGEB Birimine teslim etmeniz gerekmektedir. İstenen Belgeler 1. KOBİ Bilgi Dokümanı 2. KOBİ Beyannamesi 3. İmza Beyannamesi/Sirküleri (Evrakın Aslı) 4. Ticaret Sicil veya Esnaf…