ATO İnovasyon Atölyesi Eğitimleri


Odamız tarafından, AR-GE Yenilikçilik ve Kümeleme Özel İhtisas Komisyonu koordinasyonunda üye işletmelerimizin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerine, güçlerini koruyabilmelerine ve karlılığını arttırmalarına katkıda bulunmak amacıyla, özellikle KOBİ’lere yönelik“ATO İnovasyon Atölyesi Eğitimleri” verilmesi planlanmıştır. Söz konusu eğitimler kapsamında üyemiz işletmelerin temsilcilerine “Ürün ve Hizmet Üretim Süreçlerinde İnovasyon Eğitimi” ve“İnovatif Performans Verimliliği Eğitimi” verilmesi planlanmaktadır.  Anılan eğitim…