Personel Özlük dosyasında Bulunması Gerekenler


4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat ile Yargıtay İlke Kararları uyarınca işçinin özlük dosyasında bulunması gereken belgelere ilişkin bilgi notumuzu dikkat ve değerlendirmelerinize sunarız. İstisnalar dışında bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine uygulanan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesinde ilgili husus “işçi özlük dosyası” başlığı ile hüküm altına alınmıştır. 4857…

Özel sektör istihdamına destek ödemesi


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici maddeler ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar…