Ticaret Odası Aidatları


Yıllık aidatlar Odalarca firmaların öz sermayelerine göre belirlenen derece ve tarifelere göre hesaplanmakta olup, yıllık aidat ve munzam aidat her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir. Resmi tatil günleri süreye dâhildir ancak sürenin son günü resmi tatil gününe gelmesi durumunda tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde ödeme süresi biter. Aidat sorgulama ve ödeme…

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı


Programın Amacı ve Gerekçesi Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.   Program Kapsamı İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda…

“Ford Sync AppLink Paris Hackathon” finali 2017


Ford, işbirliği yapacağı girişimcileri belirleyecek 25-26 Ekim’de Paris’te düzenlenecek ve geleceğin araç içi teknolojileri için Ford ile çalışma ve çeşitli işbirlikleri gerçekleştirme fırsatı sunan “Ford Sync AppLink Paris Hackathon” finali için geri sayım başladı.   Bu yıl 25-26 Ekim tarihlerinde Ford’un Paris’te düzenleyeceği ‘Ford Sync AppLink Paris Hackathon’ finali ile; Avrupa ülkeleriyle birlikte Türkiye ve…

TechAnkara Proje Pazarı


Yedinci yılında 100 yenilikçi projenin sergileneceği TechAnkara Proje Pazarı, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü ATO Congresium‘da… 08.30 – 09.30: Kayıt 09.30 – 10.30: Açılış Konuşmaları 10.30 – 11.30: Fuar Alanı Açılışı 11.30 – 11.45: Ankara Girişim Projesi: Proje Çıktıları Sunumu 11.45 – 13.30: TechAnkara Finalistleri Yatırımcı Sunumları 13.30 – 14.30: Öğle Arası 14.30 – 15.30: Ödül Töreni 15.30 – 15.45:…