TÜBİTAK TRANSFER ÖDEMELERİNDE KGF


TÜBİTAK TRANSFER ÖDEMELERİNE KGF’NİN DOĞRUDAN KEFALET TEMİNATI

Başvuru Şartları

Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan gerçek ya da tüzel kişi işletmelerce gerçekleştirilen araştırma ve geliştirmeye dayalı, ürün ve/veya süreçte teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan projelerine TÜBİTAK tarafından yapılacak transfer ödemelerinin KGF’nin kefaleti ile teminatlandırıldığı uygulamada KGF’nin başvuruları değerlendirmeye alabilmesi için firmanın;

 • KOBİ olması,
 • KGF’nin kefalet vereceği transfer ödemesine ilişkin projesinin, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmış olması,
 • Daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projesinde teminat mektubunun nakde çevrilmemiş olması,
 • İflas, fesih, konkordato, iflasın ertelenmesi sürecinde olmaması,
 • Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar veya üçüncü kişiler tarafından icrai takibinin bulunmaması,
 • Başvuru sırasında vadesi geçmiş vergi ve SGK borcunun olmaması,

zorunludur.

Başvuru ve Gerekli Belgeler:

Kefalete başvuru şartlarını taşıyan firmalar kefalet taleplerini, KGF’nin http://www.kgf.com.tr/ adresindeki web sitesinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurduktan ve web sitesi üzerinden otomatik olarak KGF’ye gönderdikten sonra, ek olarak aşağıdaki belgeleri de KGF’ye ileteceklerdir:

 • Projeye ilişkin TÜBİTAK’ın Destek Kararı ve desteklemeye esas tahmini maliyet tutarını gösteren tablo,
 • Destek karar yazısına göre revize edilmiş TL cinsinden Toplam Tahmini Maliyet Formu (M030 Formu), (PRODİS ekranında “Başvuru Bilgi Sayfası”nın Kuruluşlar bölümünde “Desteklemeye Esas Kalan Maliyet” tutarının yer aldığı sayfanın ekran çıktısı),
 • Firmanın mali tabloları ile firma ortaklarına ait bilanço dışı taşınır ve taşınmaz mal varlıkları tablosu,
 • Son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi, oda sicil kaydı, vergi levhası, imza sirküleri,
 • Firma ve kefillerinden alınacak İstihbarat Muvafakatnamesi (Ek: 2),
 • Başvuru ücretinin KGF’nin herhangi bir banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

Yukarıda sayılan belgelerin KGF’ye ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

KGF’nin Kefalet Limiti:

Bir firma lehine KGF tarafından verilecek kefalet limiti 1.000.000.-TL ile sınırlıdır.

Bir firma birden çok projesi için KGF kefaleti için başvurabilir. Ancak bir firma için transfer ödemesine konu projeler için verilecek kefalet riskleri toplamı 1.000.000.-TL. yi aşamaz.

TÜBİTAK İçin Kefalet Ücret Tarifesi:

Firma başvurusunun işleme alınabilmesi için kefalet başvurusuyla birlikte her bir projesi için bir defaya mahsus olmak üzere 250.-TL. başvuru ücretinin KGF’nin banka hesaplarına yatırılması koşulu aranacaktır.

KGF, firma lehine kefaleti sona erinceye kadar kefil olduğu tutar üzerinden, firmadan “Kefalet Mektubu” nun düzenlenme tarihine göre hesaplanacak 6 aylık dönemlerde % 07,5 oranında (bindeyedibuçuk) kefalet komisyonu tahsil edecektir. İlk 6 aylık döneme ait kefalet komisyonu “Transfer Ödemesi Kefalet Mektubu” nun düzenlendiği tarihte firmadan tahsil edilecektir.

Ek: 2 dosyasını indir.
Başvuru Ücretlerinin Yatırılacağı KGF Hesap Numaraları indir.

Bütün şartları okudum, başvuru ücretini yatırdım.

Yorumlarınız veya Sorularınız (en kısa zamanda cevaplanacaktır)

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s