Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 2014


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilen ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’na (Tekno Yatırım) başvurular başladı. Destek programı kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanacak desteklerin üst limitleri büyük işletmelerde 2 milyon TL, orta ve küçük işletmelerde ise 10 milyon TL olarak belirlendi. Destek programına son başvuru tarihinin ise, 3 Ekim olduğu belirtildi.

detaylar

2 Comments Kendi yorumunu ekle

 1. Mali Müşavir Ahmet GÜLŞEN dedi ki:

  Teknoyatırım Programının Amacı Nedir?
  Ülke Ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu
  kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından
  desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik
  ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve
  patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce
  gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesidir.

  Teknoyatırım Programından Kimler Yararlanabilir?
  *En fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında ar-ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış
  olanlar,
  *Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne,
  “İncelemeli Patent Belgesi” almış olanlar,
  *En fazla 6 ay önce TGB’lerde yatırım izni veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu
  rapor alanlar,
  Teknoyatırım Program’ından istifade edebilirler.

  Teknoyatırım Programı Kapsamında Yapılan Destekler…
  Geri ödemesiz desteklerdir.

  Programın Destek Unsurları Nelerdir?
  *Makine ve Teçhizat Desteği
  *Kredi Faiz Desteği
  *İşletme Gideri Desteği

  Başvuru Yapılabilecek Teknoloji Alanları Nelerdir?
  Programa başvuru yapılabilecek öncelikli teknoloji alanları Bakanlık tarafından ilan edilir.

  Başvuru Dönemleri Ne Zamandır?
  Programa yılda bir veya birden fazla dönemde bütçe imkanları dahilinde başvuru alınabilir.
  Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

  Programın Destek Süresi Ne kadardır?
  *Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay (ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus 6
  aya kadar ek süre verilebilir),
  *Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,
  *İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.

  Hangi İşletmeler Hangi Destek Unsurlarından Faydalanabilir?
  *Büyük işletmeler, makine ve teçhizat unsurlarından,
  *Orta büyüklükteki işletmeler, makine ve teçhizat ile kredi faiz unsurlarından,
  *Küçük işletmeler, tüm destek unsurlarından faydalanabilirler.

  Sağlanacak Destek Üst Limitleri Nedir?
  *Büyük işletmelerde; 2 milyon TL
  *Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL
  *Küçük işletmelerde; 10 milyon TL

  Desteklenen Harcama Kalemleri Nelerdir?
  *Makine ve teçhizat bedelleri
  *Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri
  *Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri
  *Montaj giderleri
  *Yatırım projesi için hazırlanacak “Fizibilite Raporu” gideri

  Teknoyatırımın Süreçleri Nelerdir?
  *Proje Başvurusu
  *Ön Değerlendirme
  *Değerlendirme
  *Sözleşme
  *İzleme
  *Sonuçlandırma
  *Desteğin Ödenmesi

  Yatırım Projelerinin Değerlendirme Süreci Nasıl Devam Eder?
  Projenin ön değerlendirmesi Bakanlık tarafından yapılır. Ön değerlendirmeyi geçen başvurular,
  5 üyeden oluşan Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
  Karar, başvuru sahibi işletmeye 10 iş günü içerisinde e-posta ve yazı ile bildirilir. Desteklenmesine Karar Verilen Yatırım Projeleri Ne Zaman Başlar?
  Bakanlıkça desteklenmesine kara verilen yatırım projeleri, Bakanlık ile başvuru sahibi işletme
  arasında yapılan sözleşme tarihi itibariyle başlar.
  Bakanlık tarafından desteklenmesine karar verilen ve bildirim tarihinden itibaren 30 iş günü
  içerisinde sözleşmesi yapılmayan yatırım projeleri iptal edilmiş sayılır.

  Proje Başka Kurumlardan da Destek Alıyorsa…
  Diğer kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz destekler Bakanlık tarafından verilecek
  destek tutarından düşülür.

  Projenin İzleme ve Sonuçlandırma Süreçleri Nasıl Sürdürülür?
  Yatırım 6 aylık dönemlerde izlenir ve öğretim üyeleri tarafından yatırım projesine ilişkin
  “Yatırım İzleme Raporu” hazırlanır. Yatırımını tamamlayan işletme, “Sonuç Raporu” hazırlar.
  Yatırım harcamalarının incelenmesi ve denetlenmesini takiben Bakanlık tarafından
  “Tamamlama Belgesi” düzenlenerek yatırımcıya verilir. Yatırımcı ayrıca, 5 yıl süresince
  “Gelişme Raporu” hazırlayarak Bakanlığa gönderir.

  Ödemeler Nasıl Yapılır?
  *Makina ve Teçhizat Destek unsurunda; Bakanlık tarafından “Tamamlama Belgesi” verilen
  işletmeye, yatırım harcamaları üzerinden destek ödemesi yapılır.
  *Kredi Faiz Destek unsurunda; aracı kurumlar ile Bakanlık arasında yapılacak protokoller
  çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek destek faiz puanı esas alınarak kredi faiz desteği ödemesi
  yapılır.
  *İşletme Gideri Destek unsurunda; giderlerin belgelendirilmesi kaydıyla bir defada yıllık ödeme
  yapılır.

  Kredi Faiz Destek Unsurunda Vade ve Faiz Oranı Nedir?
  Yatırım kredisinin vadesi en az 1 yıldır. Desteklenecek faiz oranı ise her yıl Bakanlık tarafından
  belirlenir.

  İşletme Gideri Destekleri ve Oranları Nelerdir?
  İşletme Gideri Destekleri; Kira gideri, enerji gideri ve personel gideridir. Belgelenmesi halinde
  bu giderlerin her biri için %75 oranında destek sağlanır.

  İletişim Bilgileri

  Adres:
  T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
  Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 2151 Cad. No:154 P.K. 06510
  Söğütözü-ANKARA
  Tel: 0 (312) 201 52 55
  Fax: 0 (312) 201 52 53
  e-mail: teknoyatirim@sanayi.gov.tr

  Beğen

 2. Mali Müşavir Ahmet GÜLŞEN dedi ki:

  DETAY BİLGİLER İÇİN https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/

  Beğen

Yorumlarınız veya Sorularınız (en kısa zamanda cevaplanacaktır)

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s