Yurtdışı Ofis Kira Desteği


Sınai şirketler ve ticari şirketlerin yurtdışında birim açmaları halinde Kira, tanıtım reklam ve marka tescil hibelerinden yararlanılması mümkündür. Konuyla ilgili kısa bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Destek uygulama süreçleri için Müşavirliğimizi arayabilirsiniz.

 

 

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

 

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

 

MADDE 5 – (1) Kira desteği için; sınai ve ticari şirketler üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS),  İşbirliği Kuruluşları ise Bakanlığa başvurularını yaparlar.

 

               (2) Sınai ve ticari şirketlerin başvurularında kapasite raporu ve yurt içi marka tescil belgesi sunulması zorunludur. Kapasite raporu ile yurt içi marka tescil belgesinin her ikisini sunmayan şirketler ya da tamamen başka şirketlerin üretimini yaptığı ürünleri pazarlayan şirketler ticari şirket olarak kabul edilirler.

 

MADDE 6-    (1) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, yurt dışı birime ilişkin ilk destek başvurusuna yönelik belgeleri onaylamadan önce ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde söz konusu birimi yerinde inceler ve “Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formunu” doldurarak söz konusu şirketin destek başvurusunda bulunduğu İBGS’ye iletirler.

 

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Pazarlanan ana ürünlerin Türkiye’de üretilmiş olması koşuluyla, ticari gereklilikler nedeniyle sınırlı miktarda tamamlayıcı ürün (aksesuar, yan ürün vb.) niteliğinde Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin bulunduğu birimler de Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri tarafından olumlu Türk Malı imajına katkı sağladığı yönünden raporlanması halinde desteklenir.

 

MADDE 7- (1) Kira ödemeleri bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı) yapılmalıdır.

 

 

 

 

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

MADDE 14 – (1) Tanıtım desteği için; şirketler üyesi oldukları İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşları Bakanlığa başvurularını yaparlar.

 

MADDE 15- (1) Bu Genelge kapsamında yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.

 

            (2) Destek ödemesinin hesaplanmasında söz konusu malzemelere ilişkin satıcıdan alınan fatura bedelini aşmaması koşulu ile ödeme belgesi dikkate alınır.

 

(3) Bu Genelge kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, ürünlerin satışa sunulduğu ve üzerinde şirketin markasının/logosunun yer aldığı stand, soğutucu vb. ürünler, internet sitelerine verilen reklâm giderleri, show, defile, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu, seminer, konferans düzenleme vb. faaliyetlerini kapsar.

 

(4) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

 

(5) Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi desteklenmez. 

 

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

MADDE 17 – (1) Marka Tescil desteği için şirketler EK-5’te yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İBGS’ye başvurularını yaparlar.

 

MADDE 18- (1) Bu Genelge kapsamında şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

 

a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri 

 

b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri

 

(2) Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil belgesinin alınmış olması gerekir.

 

(3) Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.

 

 

 

limitler

 

MADDE 6 — (1) Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

      a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

      b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

desteklenir.

 

 

MADDE 7 — (1) Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

      a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,  

      b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar,

 

 

MADDE 13 — (1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

          (2) Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla,  % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 14 — (1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Reklamlar

Yorumlarınız veya Sorularınız (en kısa zamanda cevaplanacaktır)

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s